Noutati

 1. Anunt Colectiv 14.05.2013
 2. Anunt Colectiv 29.04.2013
 3. Anunt Colectiv 23.04.2013
 4. Anunt colectiv 16.04.2013
 5. REVENIRE DOSARE RESPINSE DISPOZITIVE MEDICALE 2013
 6. DOSARE RESPINSE MEDICINA DE FAMILIE 2013
 7. Comunicat de presa
 8. GRILE CONTRACTARE 2013
 9. DOSARE RESPINSE DISPOZITIVE MEDICALE 2013
 10. Anunt
 11. PROGRAM DE ACTIVITATE -valabil luna aprilie
 12. Lista de medicamente de care beneficiaza asiguratii conform Ordinului Presedintelui CNAS 898/28.12.2012, se mentine si pentru luna aprilie 2013
 13. Anunt Colectiv 06.03.2013
 14. COMUNICAT PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
 15. IN ATENTIA CONTRIBUABILILOR CU PLATA DIRECTA LA FNUASS
 16. Pentru furnizorii de servicii medicale - precizari legate de cardul european al cetatenilor straini
 17. IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI SI A FARMACIILOR
 18. FOARTE IMPORTANT ATENTIONARE FURNIZORI SERVICII MEDICALE
 19. Anunt Colectiv decembrie 2012
 20. Anunt colectiv 20.12.2012
 21. LISTA CANDIDATI CONCURS 13-15 DECEMBRIE 2012
 22. IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
 23. ANUNT CONCURS - Presedinte-Director General CAS VASLUI
 24. ANUNT CONCURS
 25. IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
 26. IN ATENTIA ASIGURATILOR

 27. Anunt colectiv 20.11.2012
 28. Anunt colectiv 07.11.2012
 29. Anunt colectiv 30.10.2012
 30. Anunt public 21480 din 25.10.2012
 31. Anunt colectiv 26.10.2012
 32. Ordinul 706/12.10.2012 privind abrogarea ordinului 819/2011 privind aprobarea/avizarea cererilor de cesiune de creante
 33. Anunt colectiv 27.09.2012
 34. FARMACII CARE ELIBEREAZA PRESCRIPTIA ELECTRONICA LA DATA DE 20.09.2012

 35. CJAS Vaslui comunica asiguratilor, ca au dreptul sa fie informati despre posibilitatea verificarii serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale de care au beneficiat intr-o anumita perioada de timp.
  Informatiile vor fi puse la dispozitia asiguratului, in baza unei cereri personale, datata si semnata, cu pastrarea confidentialitatii asupra datelor cu caracter personal.
 36. Anunt colectiv 14.09.2012
 37. Anunt colectiv 10.09.2012
 38. Persoane Fizice Cu Venituri 31.05.2012
 39. Lista Persoane Fara Venituri 31.05.2012
 40. In atentia farmaciilor referitor la raportare retete
 41. Circulara
 42. FARMACII CARE ELIBEREAZA PRESCRIPTIA ELECTRONICA

 43. In atentia farmacistilor - Reteta Electronica CJAS Vaslui ofera posibilitatea de evidentiere a farmaciilor care sunt pregatite tehnic pentru eliberarea de medicamente de pe retelele electronice, prin publicarea unei liste cu farmaciile respective, pe site-ul institutiei - la rubrica: RETETA ELECTRONICA - acces optim la medicatie. Inscrierea pe aceasta lista se face prin comunicarea de catre farmacii a disponibilitatii tehnice de utilizare a retetelor electronice, la adresa de e-mail: pe@cjasvs.ro
 44. INSTRUIRE IMPLEMENTARE RETETA ELECTRONICA
 45. Compensare medicamente
 46. Precizari legate de prescrierea electronica
 47. Anunt Colectiv 31.05.2012
 48. Raport de activitate 2011
 49. Anunt colectiv 09.05.2012
 50. ANUNT-Având în vedere prevederile H.G. nr. 370/2012 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2012 ca zi liberă
 51. Anunt colectiv 10.04.2012
 52. Anunt colectiv 20.03.2012
 53. Anunt colectiv 29.02.2012
 54. In atentia farmaciilor: ACTUALIZARE Raportare zilnica: Copiati fisierul atasat in folderul RapZilnic creat la instalare, apoi lansati-l in executie.
 55. In atentia farmaciilor: Raportare zilnica->Copiati (cu suprascriere) fisierul atasat in folderul RapZilnic creat la instalare
 56. Anunt colectiv 2012
 57. Comunicat CONTRACTARE 2012
 58. Anunt si calendar contractare 2012
 59. Precizare valoare de contract ianuarie
 60. *** Casa de asigurari de Sanatate Vaslui scoate la concurs postul de Director Executiv Adjunct - Medic Sef. Pentru informatii consultati documentatia
 61. *** SUPLIMENTARE FONDURI DECEMBRIE STOMATOLOGI
 62. In atentia contribuabililor debitori la fondul national unic de asigurari de sanatate privind acordarea faciitatii prevazute la art.2 din Ordinul 894/01.11.2011, puteti depune o cerere prin care solicitati o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse
 63. *** Cerere de anulare a penalitatilor
 64. *** Ordinul 894/01.11.2011
 65. Anunt colectiv noiembrie 2011
 66. Valoarea definitiva punct pe serviciu din asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate
 67. Ordinul 819/13.10.2011 privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate
 68. In atentia persoanelor fizice asigurate pe baza de contract de asigurare
 69. *** ANUNT PUBLIC 26.09.2011
 70. *** SOMATIE COLECTIVA - 01.09.2011
 71. IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
 72. SOMATIE COLECTIVA - 16.08.2011
 73. SOMATIE COLECTIVA - 04.08.2011
 74. SOMATIE COLECTIVA - 30.06.2011
 75. SOMATIE COLECTIVA - 31.05.2011
 76. In atentia medicilor de familie - Pentru a putea raporta serviciile incepand cu luna Iunie 2011, va trebui sa importati nomenclatorul din arhiva
 77. DOSARE RESPINSE CONTRACTARE 28.06.2011
 78. ANUNT PARACLINIC -NEGOCIERE CRITERIU FINANCIAR AN 2011
 79. LABORATOR OFERTA PROCENT DIMINUARE TARIFE 2011
 80. RADIOLOGIE-IMAGISTICA OFERTA PROCENT DIMINUARE TARIFE 2011
 81. ACTE ADITIONALE IUNIE 2011, 10.06.2011, ora 15
 82. CALENDARUL INTALNIRILOR 2011 - CONTRACTARE
 83. Abrogare ordin 686 2010
 84. ACTE ADITIONALE IUNIE 2011, 09.06.2011,ora 15
 85. ACTE ADITIONALE IUNIE 2011, 08.06.2011,ora 16
 86. ACTE ADITIONALE IUNIE 2011, 07.06.2011, ora 15
 87. ACTE ADITIONALE IUNIE 2011 (03.06.2011)
 88. ACTE ADITIONALE IUNIE 2011 (06.06.2011)
 89. Contractare 2011 - 2012 Modificat
 90. Anunt Contractare 2011 - 2012
 91. Comunicat CONTRACTARE IUNIE 2011
 92. Protocol diabet - PROTOCOL DIABET CJAS-DSP-SPITALE.doc
 93. Protocol diabet - Anexa nr.3
 94. Protocol diabet - Anexa nr.1 PROGRAMARI PACIENTI
 95. Protocol diabet - Anexa protocol
 96. Evaluare 2011 Medici de Familie - Tabele de anexat
 97. Evaluare 2011 Medici de Familie - Standarde
 98. Evaluare 2011 Medici de Familie - Lista de documente de anexat cererii de evaluare
 99. Evaluare 2011 Medici de Familie - Cerere evaluare
 100. SOMATIE COLECTIVA - 17.05.2011
 101. SOMATIE COLECTIVA - 20.04.2011
 102. CONSUM MEDICAMENTE IAN - MARTIE 2011
 103. RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2010
 104. VALORI PARACLINIC IAN-MAI 2011
 105. FONDURI RECUPERARE IAN-MAI 2011
 106. CONTRACTAT-STOMATOLOGI IAN-MAI 2011
 107. INFORMARE FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE 01.04.2011
 108. SOMATIE COLECTIVA - 30.03.2011
 109. INFORMARE CERTIFICAT DIGITAL
 110. ORDINUL 1571 din 2010
 111. SOMATIE COLECTIVA - 21.03.2011
 112. FONDURI PARACLINIC -HEMOGLOBINA GLICOZILATA
 113. VALORI PARACLINIC-diminuare economii 2011
 114. Ordinul 129 din 17.02.2011
 115. SOMATIE COLECTIVA - 14.03.2011
 116. ORDIN Nr. 130/351 din 18 februarie 2011 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006
 117. ANUNT CONTRACTARE HEMOGLOBULINA 2011-2012
 118. IN ATENTIA ANGAJATORILOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE - Declaratia inventar
 119. ANUNT CASVS CONTRACTARE PROGRAME NATIONALE 2011-2012
 120. ORDIN nr. 1571/29 decembrie 2010 - pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical
 121. REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
 122. Valorile de contract pe trim.I 2011 - Paraclinic
 123. Valorile de contract pe trim.I 2011 - Stomatologi
 124. Valorile de contract pe trim.I 2011 - Spitale
 125. Valorile de contract pe trim.I 2011 - Recuperare
 126. Buget pe trim.I 2011
 127. SOMATIE COLECTIVA - 17.01.2011
 128. Incepand cu data de 17.01.2011, sistemul de evidenta informatica este complet functional
  si se s-au reluat toate activitatile specifice Casei de Asigurari de Sanatate.
  Astfel se pot depune declaratii de catre angajatori, raportari de catre furnizori si
  elibera adeverinte pentru asigurati.
 129. CONTRACTE INCETATE 2011
 130. HG1389 si Ordinul 1588_1104 privind Contractul-Cadru pentru anii 2011 si 2012 si normele de aplicare
 131. Hotararea 1388_2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012
 132. Ordin 1492_1027_2010, privind modificare NM de aplicare a Contractului cadru pe 2010
 133. ORDIN 974_2010, privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta in procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale
 134. OUG107 PRIVIND MODIFICAREA L 95_2006
 135. ANUNT CONTRACTARE TRIM. I 2011
 136. Continuare contractare 2011
 137. SOMATIE COLECTIVA - 23.12.2010
 138. SOMATIE COLECTIVA - 15.12.2010
 139. INFORMARE ANGAJATORI
 140. INFORMARE FURNIZORI MEDICINA DENTARA
 141. FONDURI AMBULANTA VASLUI - 2010
 142. Sumele contractate cu spitalele la data de 30.11.2010
 143. Sumele suplimentare PARACLINIC valabil la 15.12.2010
 144. SUPLIMENTARE FONDURI LABORATOARE IN LUNA DECEMBRIE 2010
 145. Situatia sumelor contractate la PARACLINIC, inainte de suplimentarea din decembrie 2010
 146. CONTURI ALE CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE VASLUI
 147. SOMATIE COLECTIVA - 11.11.2010
 148. SOMATIE COLECTIVA - 03.11.2010
 149. SOMATIE COLECTIVA - 26.10.2010
 150. SOMATIE COLECTIVA - 20.10.2010
 151. IN ATENTIA MEDICILOR ONCOLOGI
 152. SOMATIE COLECTIVA - 12.10.2010
 153. ORDINUL Nr 1165
 154. SOMATIE COLECTIVA - 04.10.2010
 155. Valori de contract la paraclinic valabile de la 01.10.2010
 156. SOMATIE COLECTIVA - 29.09.2010
 157. Ordinul nr. 686/13.08.2010, privind avizarea de catre CNAS a cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale catre CNAS
 158. SOMATIE COLECTIVA
 159. INFORMATII CONCEDII MEDICALE
 160. CONCEDII MEDICALE
 161. CERERI PROCURARE DISPOZITIVE
 162. INFORMARE PRETURI DE REFERINTA
 163. Situatie PRIMARII 31.05.2010 - VERIF.28.06.2010
 164. In atentia medicilor, angajatorilor si salariatilor
 165. In atentia furnizorilor de servicii medicale
 166. Raport de activitate 2009
 167. In atentia medicilor care emit prescriptii medicale pentru procurarea dispozitivelor medicale
 168. ORDIN nr. 430/ 470/ 11.05.2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/20
 169. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 170. In atentia medicilor, angajatorilor si salariatilor
 171. Valoarea definitiva a punctului in asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate pentru trimestrul II – 2010
 172. ANUNT furnizori de servicii medicale - contractare 2010
 173. Hotarare pentru aprobarea Contractului Cadru pe anul 2010
 174. Norme servicii medicale

Corespondenta

Galerie foto