Date de contact

  1. Ordinul 706/12.10.2012 privind abrogarea ordinului 819/2011 privind aprobarea/avizarea cererilor de cesiune de creante
  2. Anunt colectiv 27.09.2012
  3. FARMACII CARE ELIBEREAZA PRESCRIPTIA ELECTRONICA LA DATA DE 20.09.2012

  4. CJAS Vaslui comunica asiguratilor, ca au dreptul sa fie informati despre posibilitatea verificarii serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale de care au beneficiat intr-o anumita perioada de timp.
    Informatiile vor fi puse la dispozitia asiguratului, in baza unei cereri personale, datata si semnata, cu pastrarea confidentialitatii asupra datelor cu caracter personal.